เล็งขายหวย 80 บาท บนแท็บเลต-สมาร์ทโฟน คคก. เคาะ 2 พฤษภาคม

คณะกรรมการแก้หวยแพง เล็งขายลอตเตอรี่บนแท็บเลต-สมาร์ทโฟน 100 ล้านใบ แก้ปัญหาเปลี่ยนมือสลาก ทำราคาแพง พร้อมลุยลงพื้นที่ตรวจลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า 4 ครั้ง หากพบทำผิดลดสลากลง 100%

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสลากแพง

โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ เพื่อไม่ให้สลากมีการเปลี่ยนมือผู้ซื้อ โดยให้ผู้ค้ารายย่อย และผู้ค้าในโควตา เข้ามาขายสลากผ่านระบบออนไลน์ และให้มีการซื้อขายผ่านทางแท็บเลตหรือ สมาร์ทโฟน เท่านั้น โดยจะไม่มีการขายสลากแบบใบอีก เพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนมือได้

 

“ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของปัญหาสลากแพง เกิดจากการขายเปลี่ยนมือทำให้เกิดการเก็งกำไรกันเป็นช่วงๆ ดังนั้น เราจะแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ต้นทาง โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนมือได้อีก ด้วยการนำระบบออนไลน์มาใช้

ซึ่งเชื่อว่า เรื่องนี้จะไม่ได้เป็นภาระให้กับผู้ขายรายย่อย เพราะปัจจุบัน ประชาชนก็มีการใช้สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว ทำให้สามารถขายผ่านมือถือ หรือ แท็บแลตโดยตรงถึงมือผู้ซื้อได้เลย โดยตั้งเป้าหมาย ขายสลากผ่านระบบให้ได้ 100 ล้านใบ”

นอกจากนี้ สำนักงานได้เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ทำการสำรวจและตรวจสอบผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ไปพร้อม ๆ กัน โดยกำหนดช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบ เป็น 4 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2564 – งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 4 งวด
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่งวดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 – งวดวันที่ 1 เมษายน 2565 รวม 4 งวด
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่งวดวันที่ 16 เมษายน 2565 – งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2565 รวม 4 งวด
ครั้งที่ 4 ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 – งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวม 4 งวด

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการลงโทษตัวแทนจำหน่ายนิติบุคคล ประเภท สมาคม องค์กร มูลนิธิ ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการตรวจพบบนแพลตฟอร์มของกลุ่มบุคคลที่จำหน่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากตรวจพบการกระทำความผิด ครั้งที่ 1 สำนักงานฯ จะมีหนังสือแจ้งเตือน และหากตรวจพบการกระทำความผิดซ้ำในครั้งต่อไป สมาคม องค์กร มูลนิธิ จะต้องถูกปรับลดจำนวนสลากที่สำนักงานฯ จัดสรรให้

 

โดยหากตรวจพบการกระทำผิดซ้ำครั้งที่ 2 จะปรับลดสลากลง 25% ของจำนวนสลากที่ตรวจพบการกระทำความผิด โดยจะมีผลในงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 หากตรวจพบการกระทำผิดซ้ำครั้งที่ 3 จะปรับลดสลากลง 50% ของจำนวนสลากที่ตรวจพบการกระทำความผิด โดยจะมีผลในงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 หากตรวจพบการกระทำผิดซ้ำครั้งที่ 4 จะปรับลดสลากลง 100% ของจำนวนสลากที่ตรวจพบการกระทำความผิด โดยจะมีผลในงวดวันที่ 16 กันยายน 2565

“คณะกรรมการและสำนักงานสลากฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเร่งดำเนินแนวทางตลอดจนมาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาและคลี่คลายความรุนแรงของปัญหาราคาสลาก ในขณะเดียวกัน การแก้ปัญหาราคาสลากอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องใช้เวลาและต้องใช้หลายมาตรการประกอบกัน”

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance