Month: October 2022

ก.ล.ต.ไทย รับเป็นเจ้าภาพประชุม ก.ล.ต. โลก 13-15 มิ.ย. 66

ก.ล.ต.ไทย รับเป็นเจ้าภาพประชุม ก.ล.ต.โลก (IOSCO Annual Meeting) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 มิ.ย. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Continue readingก.ล.ต.ไทย รับเป็นเจ้าภาพประชุม ก.ล.ต. โลก 13-15 มิ.ย. 66