ประธาน FETCO เร่งผลักดันตลาดทุนสู่แหล่งระดมทุน SME-Startup

ประธานสภาตลาดทุนไทย (FETCO) เชื่อมั่นตลาดทุนมีช่องทางพร้อมเติบโต แนะสร้างการขับเคลื่อนผลักดันตลาดทุนรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้ “เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ”

วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) กล่าวว่า ในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมช่วงแรกของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก จากนั้นค่อย ๆ ฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับตลาดทุนอื่น ๆ ทั่ว ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมามีผลกำไรรวมของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9 แสนล้านบาท ซึ่งกลับไปใกล้เคียงกับระดับเดิมในปี 2562 ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนไทยค่อนข้างแข็งแกร่ง

ในส่วนของตลาดแรกพบว่า การระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ถือว่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนในด้านมูลค่าของการระดมทุน และการระดมทุนขนาดใหญ่สามารถทำได้โดยไม่ติดปัญหาใดๆ ขณะที่ตลาดรองมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 90,000 – 100,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงสุดเป็นอันดัยที่ 1 ในอาเซียนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 4-5 ปี นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า DR ที่เป็นตราสารแสดงความเป็นเจ้าของหุ้นต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม มองว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องการวางแผนการเติบโตในรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติม ด้วยการเติบโตไปกับภูมิภาค และผลักดันให้ขนาดของตลาดทุนไทยสูงไปสู่ระดับ 200-300% ของ GDP จากปัจจุบันอยู่ที่ 120% ของ GDP ด้วยการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนให้ภาคธุรกิจอย่างจริงจัง เชื่อว่าตลาดทุนมีช่องทางในการเติบโตแต่จะทำอย่างไรที่จะสามารสร้างการขับเคลื่อน (Growth Engine) ให้ตลาดทุนขณะที่ก็ยังสามารถตอบโจทย์ของประเทศที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ตลาดทุนยังไม่แหล่งเงินทุนที่แท้จริง เนื่องจากไม่ใช่บริษัททั้งหมดในประเทศที่จะเข้ามาจดทะเบียนและยังไม่ได้เป็นแหล่งเงินออมของคนไทย เนื่องจากยังมีผู้เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนไม่ได้สูงมาก ซึ่งทางหน่วยงานต้องการที่จะผลักดันให้ตลาดทุนเป็นแหล่งเงินทุนหลักของประเทศ

“วันนี้เรากำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ตลาดทุนจะไม่ใช่แค่เป็นแหล่งระดมทุนให้กับบริษัทขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการที่จะเป็นแหล่งเงินทุนของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ โดยปัจจุบันทางตลาดหลักทรัพย์ ฯ ก็ได้เตรียมเปิดกระดานเทรดตัวใหม่ในเร็วๆนี้ เพื่อที่จะเป็นแหล่งระดมทุนในกับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ทั้งนี้คาดว่าในอนาคตจะมีการออกกฏเกณฑ์สำหรับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในการเข้ามาระดมทุนเพิ่มมากขึ้นเพื่อความโปร่งใสซึ่งทางผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ก็จะต้องปรับตัวเพื่อที่ก้าวผ่านจุดเปลี่ยนนี้”

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance