คนละครึ่งเฟส 3 ร้านค้าประเภทใดยอดใช้จ่ายสูงสุด

 

เปิดประเภทร้านค้ามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สูงที่สุด อันดับแรกเฉียด 9 หมื่นล้านบาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยมีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.35 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 10.87 ล้านราย

มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 223,921.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้สะสม 113,936 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 109,985.8 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 88,712.9 ล้านบาท
ร้านธงฟ้า 36,037 ล้านบาท
ร้าน OTOP 10,843.2 ล้านบาท
ร้านค้าทั่วไป 84,160.7 ล้านบาท
ร้านบริการ 3,900.1 ล้านบาท
กิจการขนส่งสาธารณะ 267.9 ล้านบาท