มั่นคงฯร่วมทุนกับรพ.บำรุงราษฎร์ รุกตลาดเฮลท์ แอนด์ เวลเนส เต็มรูปแบบ

มั่นคงฯ เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ เสริมความแกร่งด้านเฮลท์แอนด์เวลเนส ส่งบริษัทย่อยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดูแลสุขภาพแบบองค์รวม “อาร์เอ็กซ์ เวลเนส” ร่วมทุน “ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์” บริษัทย่อย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้นำการบริบาลทางการแพทย์ในระดับสากลของไทย เปิดบริษัท “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์ จำกัด” ในสัดส่วน 50:50 ลุยธุรกิจดูแลสุขภาพและ เวลเนสเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพทุกมิติ สอดรับกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมเวลเนส มุ่งเป็นกำลังสำคัญผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก (World-Class Medical and Wellness Destination)

จากการที่ธุรกิจสุขภาพได้เติบโตสวนกระแสโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Global Wellness Institute (GWI) คาดการณ์ว่าในปี 2568 เศรษฐกิจเพื่อสุขภาพของทั้งโลกจะมีมูลค่าแตะถึง230 ล้านล้านบาท อีกทั้งในประเทศไทยเองก็มีนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก (World’s Medical Hub) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในปี 2560-2569 สอดรับกับที่ประเทศไทยยังติดอันดับ 5 ของโลกในด้านจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดย International Healthcare Research Center ในปี 2563-2564 ทำให้หลายบริษัทมองเห็นโอกาสขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมสุขภาพหรือเวลเนสเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

มั่นคงฯ ในฐานะที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการสุขภาพ จากการพัฒนาโครงการรักษ (อ่านว่า รัก-ษะ) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2563 กับพาร์ทเนอร์อย่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์บริษัทย่อยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ จึงมุ่งสานต่อความร่วมมือเดินหน้าดำเนินธุรกิจสุขภาพแบบครอบคลุมครบทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัท และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า โลกธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ความท้าทายเกิดขึ้นในทุกมิติ ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ๆ อย่างธุรกิจด้านสุขภาพหรือเวลเนส ที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับมั่นคงฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการเสาะหาทำเลที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ ก่อสร้าง การบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ

อีกทั้ง ล่าสุดเราได้พัฒนาโครงการรักษ (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมภายใต้คอนเซ็ปต์ Fully Integrative Wellness & Medical Retreat ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจดูแลสุขภาพ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ชำนาญการในการดูแลสุขภาพแต่ละสาขาและการพัฒนาการแพทย์แบบองค์รวมเพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน มั่นคงฯ จึงต่อยอดความร่วมมือส่งบริษัทย่อย “อาร์เอ็กซ์ เวลเนส” ร่วมทุนกับ “ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์” บริษัทย่อยของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์สมัยใหม่ จัดตั้งบริษัท “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์” เพื่อรุกตลาดเวลเนสเต็มรูปแบบ โดยนำเอาจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาพัฒนาธุรกิจเวลเนสที่สามารถรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวถึงการผนึกกำลังเพื่อยกระดับด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพในครั้งนี้ว่า ในฐานะที่เป็นผู้นำทางการแพทย์ในประเทศไทย เรามีเป้าหมายเติมเต็มศักยภาพและสร้างความแตกต่างในธุรกิจเวลเนสร่วมกับมั่นคงฯ อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งธุรกิจการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness and Prevention) นี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการบริบาลอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเทรนด์ที่สำคัญของธุรกิจสุขภาพในอนาคต

“นอกจากนี้ บำรุงราษฎร์ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ มานานกว่า 21 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ เรายังมีการดูแลสุขภาพเชิงลึกโดยการตรวจระดับยีน (Genetic Testing) เพื่อให้ทราบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคต ทำให้สามารถวางแผนในการดูแลป้องกันสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) และการแพทย์แบบผสมผสาน (Integrated Medicine) ซึ่งเป็นทิศทางการบริบาลสุขภาพแห่งอนาคต โดยความร่วมมือกับทางมั่นคงฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากโครงการรักษ บางกะเจ้า ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพแห่งนาคต เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธุรกิจการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “Medical and Wellness Destination”

นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด กล่าวถึงความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการและพัฒนาการให้บริการแบบเวลเนสด้วยศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวมว่า “จากประสบการณ์ที่ได้พัฒนาโครงการรักษ (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม (Fully Integrative Wellness & Medical Retreat) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านมีเป้าหมายและความต้องการในการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันไป ที่รักษ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งแพทย์แผนสมัยใหม่และแพทย์แผนทางเลือกดั้งเดิม ทั้งศาสตร์ไทย จีน อินเดีย พลังงานบำบัด นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สามารถวิเคราะห์สุขภาพร่างกายและร่วมกันออกแบบโปรแกรมการดูแลที่เหมาะกับแต่ละบุคคล”

“ที่รักษเราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่ายกาย จิตใจ อาหาร สภาพแวดล้อมของการพักผ่อน ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างเชื่อมโยงกันสู่เป้าหมายของสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยอาหารที่ให้บริการทุกมื้อทางเชฟจะคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติและทำงานร่วมกับนักโภชนาการเพื่อออกแบบเมนูที่ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบของร่างกาย นอกจากนี้ การพักผ่อนในวิลล่าและบริเวณโดยรอบโครงการได้ออกแบบให้โอบล้อมไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อนำธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัด ในการปรับร่างกายคืนสู่สมดุล ส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีตลอดการเข้าพัก ด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจสุขภาพที่ผ่านมา เราจึงมุ่งพัฒนาบริการด้านสุขภาพไปอีกระดับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติและเชื่อมั่นว่าจะสามารถปลุกปั้นบริษัท “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์ จำกัด” สู่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ”

สำหรับการร่วมมือกันในครั้งนี้ระหว่าง “บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด” บริษัทย่อยของมั่นคงฯ กับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดย “บริษัท ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์ จำกัด” จัดตั้งบริษัท “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์” ในสัดส่วน 50:50 เพื่อให้บริการครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพในทุกกลุ่ม ทุกระดับ ตั้งแต่การส่งเสริม(Enhancement) ที่เน้นดูแลด้านโภชนาการ, บำรุงสภาพผิว, การออกกำลังกายเชิงผ่อนคลายที่ช่วยเสริมสุขภาวะทั้งกายและใจ ตามด้วยกลยุทธ์การป้องกัน(Prevention) เน้นทรีตเม้นคลายความเครียด, การขจัดสารพิษตกค้าง, เวชกรรมความงาม และการรักษาสมดุลฮอร์โมน และด้าน รักษา(cure) ดูแลด้านโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน, โรคไต, โรคอ้วน และอื่นๆ รวมถึงปัญหาสุขภาพจิต และกลยุทธ์สุดท้ายในการดูแล ฟื้นฟู(Restoration) เช่นการดูแลและฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และอื่นๆ โดยกลยุทธ์ทั้งหมดนี้เป็นการบูรณาการผ่านศาสตร์การแพทย์ที่หลากหลาย ทั้งนวัตกรรมและเครื่องมือการแพทย์ที่นำสมัยร่วมกับการดูแลสุขภาพโดยใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ดั้งเดิม เพื่อมอบสุขภาพที่ดีในแบบองค์รวมให้กับทุกคน ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในแต่ละด้านจะเป็นตัวแปรที่ทำให้บริษัทเฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์ ขึ้นแท่นเป็นผู้นำธุรกิจเวลเนสแบบบูรณาการในประเทศไทยที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพในทุกมิติ ทั้งสำหรับลูกค้าคนไทยและต่างชาติ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket